Veth Propulsion
Veth Propulsion
Nanengat 17
3356 AA Papendrecht
+3178 615 22 66 - info@veth.net

 
2407-veth-propulsion-camera-sa7rii-22.jpg
Waarom Veth Propulsion?
  • Kwaliteit | Assemblage en ontwikkeling in eigen huis
  • Service | Flexibel, proactief en snel. 24 uur per dag!
  • Innovatie | Maatwerk en altijd op zoek naar nieuwe oplossingen
  • Duurzaamheid | MVO als centraal thema

Duurzame werkomgeving

Naast het opzetten en onderhouden van ons QHSE systeem heeft ISOLEASE de opdracht om de bestaande structuur en inhoud van het kwaliteitssysteem te analyseren en waar noodzakelijk te herstructureren, aan te passen en aan te vullen, met het oog op duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Het project ‘Duurzame werkomgeving’ kent twee hoofddoelstellingen:

  1. Procesverbetering en herschikking met als oogmerk het bevorderen van veiligheid en welzijn. Kernbegrippen hierbij zijn helderheid, uniformiteit, eenduidigheid, consistentie, gebruiksgemak en continue verbeteren met name in relatie tot veilig en milieubewust werken. Het organisatie breed doorvoeren in het bestaande QHSE-systeem is een speerpunt in de projectaanpak.
  1. Het bevorderen van gezond, vitaal en veilig werken en het bevorderen van zelfredzaamheid op de werkvloer. Kernbegrippen hierbij zijn risicobeheersing, bewustwording, coaching en voorlichting. Er wordt gestreefd naar een evidente verhoging van het veiligheidsbewustzijn van medewerkers.

Er is inmiddels sprake van een duidelijk grotere betrokkenheid bij QHSE-onderwerpen van medewerkers en QHSE-bewustzijn. Het kwaliteitsteam en de veiligheidscommissie functioneren naar behoren en hebben positieve invloed op doelen, beleid en bewustzijn in het algemeen van de organisatie.

Ten aanzien van het sociale aspect van de doelstellingen en te behalen resultaten is gekozen voor een meer transparante en duidelijke houding en communicatie bottom-up en top-down. De genoemde overleg structuur met de veiligheidscommissie en kwaliteitsteam is ook gericht op het eerste. Vervolgens is in het opstellen van beleidsdocumenten (functieprofielen, personeelsreglementen, e.d.) duidelijkheid geboden over verwachtingen en grenzen van medewerkers in hun functie uitoefening, rol en de omgangsvormen die hiermee gepaard gaan. In de functioneringsgesprekken is ruimte om hier met de direct leidinggevende over in gesprek te gaan.

Het plan van aanpak van dit project is in naar volle tevredenheid uitgevoerd. Betrokken medewerkers zijn geënthousiasmeerd en de bewustwording ten aanzien van procesverbetering en gezond en veilig werken op een milieuverantwoorde manier zijn is vergroot, coaching heeft plaatsgevonden, documenten zijn gewijzigd en de beoogde verheldering van de QHSE structuur is bereikt.

Tijdens de uitvoering van het project is een aantal zaken aan het licht gekomen die nog nader dienen te worden uitgewerkt. Gezien de veelheid aan taken binnen het QHSE apparaat en de relatief geringe omvang van de organisatie zullen taakaccenten worden verdeeld binnen de bestaande functies.
Specifiek dienen de volgende punten in het vervolgtraject te worden uitgevoerd:
Ad I.1) Certificatie volgens ISO 45001.
Ad I.3) Er zal vinden na de einddatum van dit project een voorlichtingsbijeenkomst voor medewerkers van Veth worden georganiseerd over de wijzigingen en de impact die dat heeft op de bestaande processen.
Algemeen: De toetsing op actualiteit / volledigheid van de aanwezig normen en wet- en regelgeving, alsmede het vastleggen ervan in het QHSE-systeem wordt gezien de omvang ervan in het vervolgtraject uitgevoerd.

Om de uitvoering van dit project mogelijk te maken is een beroep gedaan op een subsidie van het Europees Sociaal fonds. Dit project werd dan ook mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds.